Marko Stipp Motorsport

Marko Stipp

Marko Stipp Motorsport Logo

Germany

Team Owner: Marko Stipp

Ramker Weg 6a
DE-32051 Herford

Marko Stipp Motorsport

Cars

Photo of Chevrolet Camaro

#46

Marko Stipp Motorsport

Chevrolet Camaro

Photo of Chevrolet Camaro

#47

Marko Stipp Motorsport

Chevrolet Camaro

Photo of Chevrolet Camaro

#48

Marko Stipp Motorsport

Chevrolet Camaro

Marko Stipp Motorsport

Drivers

Photo of Thomas Krasonis

46

EuroNASCAR 2, EuroNASCAR PRO

Thomas Krasonis

Photo of Victor Neumann

47

EuroNASCAR 2, EuroNASCAR PRO

Victor Neumann

Photo of Gordon Barnes

48

Club Challenge

Gordon Barnes

Photo of Nick Strickler

48

EuroNASCAR 2, EuroNASCAR PRO

Nick Strickler